HKS Metals in Moerdijk is gespecialiseerd in het recyclen van ijzer, metalen en elektronica. HKS Metals heeft een groot terrein waar deze metalen liggen opgeslagen en verwerkt. Door regenval of door hun eigen beregeningsinstallatie komen er verontreinigingen in het interne rioolstelsel. Om er voor te zorgen dat deze verontreinigingen niet via het rioolstelsel  geloosd worden op het oppervlakte water heeft E.S.A. Inova een installatie ontworpen voor HKS Metals. Na behandeling van de Flexibel Water Treatment Installation ( meer info op de E.S.A. Inova pagina)  is het water schoon en voldoet het aan de eisen van bevoegd gezag.