E.S.A. GROUP /// TOTAALOPLOSSINGEN VOOR MILIEUTECHNISCHE VRAAGSTUKKEN

PRODUCTEN /// LAMELLEN SEPERATOREN

diverse principes afhankelijk van de toepassing.

In een lamellenbezinker of lamellenseparator worden een groot aantal platen/buizen parallel onder een schuine hoek geplaatst waarmee een groot bezinkoppervlak wordt gecreëerd. Belangrijk hierbij is het geprojecteerde oppervlak van de lamellenseparator, plaatafstand en doorstroming.

Er zijn diverse principes:

lamellen