In mei 2019 heeft de Raad van State geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof, ook wel de PAS genoemd niet meer samen gaat met de Europese natuurwetgevingen. Zij hebben daarom besloten dat de PAS nu niet meer gebruikt mag worden.

Maar wat houd dit nu in u voor uw onderneming of toekomstig – of huidig project ?

Voor een berekening van het neerslaan van stikstof (depositie) op Natura 2000- gebieden, maken wij deze berekening met de zgn. AERIUS Calculator 2019.

Indien de depositie op de Natura2000 gebieden nul is, zal aan u een vergunning worden verleend.

Ook is het mogelijk op basis van een zgn. ADC toets voor uw project een vergunning te krijgen.

 

Voor al uw vragen over deze nieuwe regelgeving kunt u bij ons team van E.S.A. Group terecht.