ESA heeft niet alleen de watervergunning verzorgt maar ook de engineering gedaan van de defosfatering. Als voorbereiding op deze engineering heeft ESA wetenschappelijke studie verricht naar de best beschikbare technologie (BBT) voor SDU. Daarna zijn live  testen gedaan op locatie om te bepalen op welke wijze dit bij SDU het beste geïntegreerd kan worden in de bestaande zuivering. Uiteindelijk is geadviseerd een fysisch chemisch end of pipe opstelling te realiseren. De testen zijn gedaan met dermate grote afvalwater stromen dat SDU gedurende de testen voldeed aan de gestelde milieueisen. E.S.A. doet het projectmanagement van de totale aanbesteding- en realisatie fase. E.S.A. Projects verzorgt het beheer van de totale waterbehandeling, aerobe zuivering en defosfatering en geeft opleiding aan operations.