Binnen het project vallen de slibvelden die ontstaan door het winnen van het grind. Het grind wordt gewassen en gesorteerd op diameter. Bij het wassen komt slib vrij welk in slibvelden wordt op geslagen.

ESA heeft bepaald of de bezinking van het slib kan worden verbeterd. Op basis van flocculatie technologie heeft ESA een methode gevonden het slib in bezinksnelheid te bevorderen. Zodanig dat het slib gebruikt kan worden in de grondstructuur van de omgeving. ESA heeft advies gedaan aan het Consortium op welke wijze het slib kan worden verminderd en het slib dit kan worden gerealiseerd.