Eneco  heeft aan ESA gevraagd de bio-ethanol opstelling te monitoren op functionaliteit en veiligheid ter voorbereiding op een HAZOP sessie. De voorkeur voor ESA is de specifieke proceskennis van dergelijke complexe installaties. ESA heeft een plan van aanpak gepresenteerd en is inmiddels bezig met de uitvoering van dit plan. Een nieuw as build P&ID van ESA met het inzichtelijk gemaakte regelkringen legt de grondslag voor een veilige in bedrijfstelling van met name de destillatie van ethanol. ESA zal de HAZOP voorzitten en expertise inbrengen tijdens de sessie.